Image systems Image systems TRACKEYE

TrackEye obsługuje wszystkie formaty plików głównych producentów kamer szybkich na rynku. Budowa modułowa ułatwia implementację nowych formatów i kamer.

System TrackEye posiada nowoczesny windowsowy interfejs użytkownika. Dzięki temu można łatwo opanować jego obsługę. System TrackEye pracuje w sesjach zarządzanych przez okno skłądające się z: obszaru roboczego, menu i palety funkcji. Funkcje przedstawione są w postaci ikon.

Najczęstszym zastosowaniem systemu TrackEye jest śledzenie różnych markerów w sekwencji obrazów i analiza ruchu tych punktów. Różne zastosowania stawiają różne wymagania w stosunku do procesu śledzenia markerów. Ze względu na różną jakość obrazu i wygląd markerów konieczne jest stosowanie różne metody śledzenia.

podstawowe dane

trackeye

podobne produkty