Qualisys Qualisys

Qualisys Medical AB oraz Optomatrix Technology AB są członkami prywatnej grupy kapitałowej PeterHouse. Wspólne biuro całej grupy znajduje się w Goteborgu (Szwecja). Grupa została utworzona w 2001 r. w wyniku wykupu przez osoby prywatne wystawionej na sprzedaż spółki Exave AB (wcześniej Qualisys AB).

Produkty i usługi Grupy bazują na kamerach wykorzystujących chronioną patentami technologię zapisu ruchu. Precyzyjne kamery oraz zaawansowane oprogramowanie umożliwiają zapis i analizę ruchu obserwowanych obiektów.

System Qualisys używany jest w diagnostyce medycznej, rehabilitacji, badaniach przed i po operacyjnych. Dzięki swej elastyczność i mobilności można go z powodzeniem stosować w wielu dziedzinach uzyskując obiektywne i dokładne wyniki.

System Optomatrix (wersja systemu Qualisys do zastosowań przemysłowych) stosowany jest do precyzyjnego śledzenia ruchu obiektów w czasie rzeczywistym, kreowania rzeczywistości wirtualnej oraz animacji.

Produkty Grupy wprowadzane są na rynek poprzez własny zespół handlowców Grupy oraz poprzez globalną sieć dystrybutorów i agentów handlowych.

Zastosowanie

info img BRJ

Analiza Chodu

Chód człowieka był od dawna badany subiektywnie poprzez obserwację wizualną. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii pomiarów i modelowania biomechanicznego obecnie można badać chód człowieka obiektywnie. Wraz z ulepszaniem nowych modeli i metod, opracowanie oraz rozwój analizy chodu to wciąż trwający proces. Dziś fizjoterapeuci, ortopedzi i neurolodzy używają analizy chodu do oceny stanu zdrowia pacjenta, jego leczenia i rehabilitacji.

Qualisys oferuje produkt do analizy chodu dla końcowego użytkownika zarówno do badań klinicznych jak i naukowych. Użytkownicy mogą korzystać ze standardowych protokołów lub rozwinąć własne metody i procedury. Wszystkie elementy: sprzęt i oprogramowanie są zaprojektowane jako pełny zestaw do przechwytywania danych i analizy.

do pobrania broszura informacyjna

info img BRJ

Animacja

System przechwytywania obrazów Qualisys umożliwia tworzenie realistycznych ruchów dla postaci animowanych wykorzystywanych w przemyśle rozrywkowym, a także na użytek rzeczywistości wirtualnej. Przechwytywanie obrazów ułatwia proces animacji i odtwarza naturalny strumień ruchu człowieka. Technologia przechwytywania obrazów Qualisys daje wysokiej jakości dane do ruchów całego ciała, a także pojedyńczych części ciała, np. twarzy czy rąk. Mobilność systemu umożliwia przechwytywanie obrazu gdziekolwiek dana czynność ma miejsce. Dane są przesyłane do wykorzystania przez oprogramowanie wiodących producentów np. EON Studio, Maya, MotionBuilder oraz 3-D StudioMAX. Integracja danych generowanych w czasie rzeczywistym przez Qualisys Track Manager z aplikacjami użytkownika jest bardzo prosta. Dane są przesyłane poprzez standardowy protokół TCP/IP, zintegrowany z aplikacją pracującą pod Windows lub inną platformą.

 

do pobrania broszura informacyjna

 

info img BRJ

Kinematyka ruchu koni

Qualisys rozwinął specjalne oprogramowanie do analizy kinematyki ruchu koni, we współpracy z laboratoriami badawczymi w Szwecji i Holandii. Pierwsze projekty skoncentrowane były na analizie ruchu tylnych kończyn oraz problemach dotyczących grzbietu i wykorzystywały do badań markery na skórze.

Wykorzystanie koni w licznych dyscyplinach sportowych (ujeżdżenie, wyścigi, skoki przez przeszkody) powoduje, że zwierzęta te są narażone na poważne urazy narządu ruchu. Zła kondycja oraz zaburzenia chodu w dużym stopniu zależą od dysfunkcji w obrębie kończyn tylnych i struktur grzbietu. Pomiary kinematyczne dotyczące stawów kończyn tylnych i kręgosłupa dostarczają nowej wiedzy na temat ruchu oraz możliwych przyczyn jego zaburzeń.

 

do pobrania broszura informacyjna

info img BRJ

Aplikacje Morskie

Śledzenie ruchów modeli okrętów przy różnej fali, prądach i wietrze jest podstawowym zadaniem laboratoriów hydrodynamiki oraz poligonów marynarki. Tradycyjnie, odbywało się to poprzez system podłączonych do modelu potencjometrów lub też nieporęczne, drogie żyroskopy i akcelerometry.

Qualisys AB oferuje prosty, szybki i funkcjonalny sposób na uzyskanie precyzyjnych obrazów 3D i 6DOF(Six Degrees of Freedom). Technologia optycznego przechwytywania powoduje, iż modele pozostają nieobciążone ciężkimi sensorami. Dzięki lekkim optycznym markerom można stosować modele o małej masie i małych wymiarach.

 

do pobrania broszura informacyjna

info img BRJ

Aplikacje Przemysłowe

System Qualisys ma wiele zastosowań przemysłowych. Kompleksowa, trójwymiarowa analiza może być wykorzystywana w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, projektowania wnętrz, a także systemów sterowania.

System Qualisys można wykorzystywać do pomiarów i oceny działania robotów przemysłowych. Korzystanie z przechwytywania obrazów obniża radykalnie czas testów. Qualisys dostarcza zarówno wykonane „pod klucz” jak i zintegrowane rozwiązania OEM.

 

do pobrania broszura informacyjna

 

info img BRJ

Psychologia

Obserwacja zachowań ludzkich i rozwoju mentalnego to ciągłe wyzwanie. Tradycyjne obserwacje oparte były na postrzeganiu człowieka przez innego człowieka, a to stawia pod znakiem zapytania obiektywność takich badań. System przechwytywania obrazów Qualisys określa dokładnie ilościowo ruchy dostarczając badającemu wartościowych ilościowych danych. Różnorodność i elastyczność systemu czyni go odpowiednim do wielu aplikacji w psychologii i ułatwia obserwację ruchów prostych i złożonych.

Obserwacja ruchów jest bardzo użyteczna w badaniach psychologicznych. Przechwytywanie obrazów jest doskonałą metodą uzyskiwania obiektywnych ilościowych danych z pomiarów. System przechwytywania obrazów Qualisys dostarcza dokładne i rzetelne dane, jest elastyczny i mobilny.

Dane są przechwytywane, eksportowane i analizowane w zewnętrznym oprogramowaniu. Typowymi analizowanymi parametrami są: prędkość, przyspieszenie, kąt i pozycja. System przechwytywania obrazów Qualisys może być zsynchronizowany z innymi systemami pomiarów, np. EMG, EEG oraz „eye tracker”.

 

do pobrania broszura informacyjna

info img BRJ

Sporty

Przechwytywanie obrazów jest idealne do szerokiej gamy aplikacji sportowych w badaniach, rehabilitacji, wychowaniu fizycznym i treningu. Fizyczne ograniczenia i optymalizacja ruchu są ważnym zagadnieniem dla sportowców, trenerów, badaczy i lekarzy. Przechwytywanie obrazów umożliwia dowiedzenie się czegoś więcej o mechanizmach urazów i ich zapobieganiu. Można je także wykorzystać w wielu aplikacjach do poprawienia techniki sportowca, dla lepszych rezultatów sportowych.

Przykładami sportów, w których system przechwytywania obrazów Qualisys jest obecnie wykorzystywany to między innymi lekkoatletyka, golf, krykiet, bejsbol, tenis, narciarstwo, taniec, piłka nożna, sporty walki, szermierka, wioślarstwo oraz gimnastyka.

 

do pobrania broszura informacyjna

info img BRJ

Obrazowanie Rezonansu Magnetycznego

System przechwytywania obrazów Qualisys może być wykorzystywany wewnątrz pomieszczenia do rezonansu magnetycznego poprzez wykorzystanie specjalnie zmodyfikowanych kamer do przechwytywania obrazów. Typowym przykładem pomiarów jest przechwytywanie zarówno aktywności mózgu, jak i kinematyki podczas pomiarów funkcyjnych rezonansu magnetycznego. Możliwe jest również zsynchronizowanie systemu z innym sprzętem do rezonansu magnetycznego, jak na przykład systemy do śledzenia oka.

 

do pobrania broszura informacyjna

produKty