Image systems Image systems TEMA Automotive

Podczas śledzenia konturów poduszki powietrznej system TEMA poszukuje brzegów obiektu, a następnie rysuje kontur ciała, np. poduszki powietrznej. TEMA oferuje dwie metody znalezienia konturu: pierwsza wykorzystuje technikę progowania w celu znalezienia różnic barwy lub odcienia szarości pomiędzy ciałem a tłem.

Badanie objętości poduszki powietrznej w TEMA polega na rekonstrukcji pełnego trójwymiarowego modelu poduszki z ujęć wykonanych kilkoma kamerami. Objętość oblicza się z uzyskanego modelu. Dokładność pomiaru zależy od ilości użytych kamer. Przy 3 kamerach błąd wynosi mniej niż 10%.

W niemieckim przemyśle samochodowym wykorzystuje się specjalne markery MXT. Algorytm śledzenia znajduje środek symetrii tych markerów.

podstawowe informacje

szybkie kamerki

podobne produkty