Image systems Image systems TEMA Motion

Podstawową funkcją TEMA jest śledzenie w trybie 2D. Śledzenie odbywa się normalnie z wykorzystaniem kamer zamocowanych. Podstawowa funkcja śledzenia operuje w dwóch wymiarach i przedstawia dwuwymiarowe współrzędne dla każdego śledzonego obiektu.

Można śledzić synchronicznie wiele sekwencji obrazów. Wszystkie dane na wyjściu mogą być umieszczone na jednym wykresie lub w arkuszu kalkulacyjnym.

W zależności od zastosowań potrzebny jest inny sposób śledzenia obiektów. Jakość obrazu i wygląd obiektu mogą się różnić, co oznacza, że do śledzenia potrzebne są różne algorytmy i ustawienia

podstawowe informacje

szybkie kamerki

podobne produkty