Photron Photron

Photron został utworzony w 1974 roku aby wytwarzać, sprzedawać i serwisować oprzyrządowanie optyczne oraz profesjonalne wyposażenie służące do zapisu i przetwarzania obrazów high speed na taśmie filmowej i taśmie video. Od tego czasu Photron oferuje zaawansowane technologie fotooptyczne i elektroniczne dla zastosowań przemysłowych, medycyny, studiów filmowych oraz sektora zbrojeniowego na całym świecie. Nazwa “PHOTRON” jest kombinacją słów foton i elektron. Użytkownicy mogą liczyć na kamery w wysokiej rozdzielczości i znakomitej szybkości rejestracji. Ponadto kamera Photron Nova charakteryzuje się wewnętrzną migawką, która pozwala na zdalną kalibrację systemu, oraz interfejs Gigabit Ethernet.

szybka kamera photron

Doświadczenia osiągnięte w dziedzinie systemów obróbki obrazów zostały wykorzystane przy tworzeniu nowej gałęzi wyrobów – kamer służących do zapisu i analizy szybko zachodzących zjawisk fizycznych (kamer szybkich). Rozwój tej gałęzi wyrobów zaznaczyły następujące produkty i daty:

W 1991 wprowadzono na rynek Model 4540, najszybszą na świecie kamerę szybką, mogąca rejestrować do 40 500 fps (frames per second - klatek na sekundę). Model 4540 jest obecnie sprzedawany pod nazwa handlową Ultima SE

W rok później wprowadzono do sprzedaży rodzinę kamer MotionCorder, zawierającą kamerę Super 10k, która okazała się najlepiej sprzedawaną kamerą szybką

W roku 2000 Photron wprowadza na rynek FASTCAM-X 1280 PCI - pierwszą kamerę współpracując z komputerem PC posiadającą mega pixelowy przetwornik wykonany w technologii CMOS. FASTCAM - 1280 PCI uzupełnia ofertę kamer szybkich FASTCAM PCI wykorzystujących do tej pory przetworniki CCD.

Również w roku 2000 Photron wprowadza oprogramowanie o nazwie Photron Motion Tools - zestawu narzędzi na PC do analizy obrazów uzyskiwanych z kamer szybkich przeznaczonych do współpracy z komputerem.

Linia kamer szybkich wzbogaca się o kolejne kamery: Ultima APX, lekka ultima 512 i FASTCAM-X 512 PCI. Wszystkie maja zwiększoną czułość.

info img BRJ

Różnorodność produktów firmy Photron powoduje, że są one najczęściej wybieranymi przez projektantów, wytwórców, naukowców i inżynierów narzędziami służącymi do rozwiązywania napotykanych przez nich problemów mających swe podłoże w szybko zachodzących procesach fizycznych. Niezależnie od tego czy testowany jest nowy produkt czy poszukiwana jest przyczyna usterki pracującego dotąd bez zarzutu elementu, szybkie kamery Photron dostarczyć mogą do analizy tysięcy ostrych zdjęć. Przy pomocy oprogramowania Photrom Motion Tools użytkownik może automatycznie śledzić ruch dowolnie wybranego punktu na zarejestrowanej sekwencji obrazów. Zaangażowanie w opracowywanie kolejnych produktów wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii potwierdza zobowiązanie firmy Photron do utrzymania pozycji lidera na rynku cyfrowego zapisu i obróbki obrazu.

info img BRJ

Pod marką Primatte firma Photron projektuje i rozwija oprogramowanie dla przemysłu filmowego i telewizyjnego. W latach 90-tych Photron zaczął wprowadzać Primatte na rynek amerykański przy pomocy i współudziale firmy Scott Gross. W ciągu pięciu lat Primatte rozwinął się z systemu opartego na jednej platformie i mającego dwie wersje w system mający około 40 wersji pracujących na trzech platformach. Jednocześnie udowodnił swą przydatność do tworzenia realistycznych i pozbawionych zniekształceń efektów uzyskiwanych przy użyciu techniki chromakey.

produKty