NorPix NorPix

NorPix jest wiodącym twórcą oprogramowania i systemów do szybkiego nagrywania video przy użyciu jednej lub wielu kamer.

Zastosowania oprogramowania i systemów NorPix obejmują analizę i śledzenie ruchu, obrazowanie i badania medyczne, badania  przyrodnicze, rozwiązywanie problemów przemysłowych oraz aplikacje wojskowe.

produKty