ORME ORME ORME TrackImage

Program TrackImage to uniwersalne narzędzie do analizy ruchu.

W TrackImage jest kilka niezależnych modułów, każdy z nich dedykowany do innego zastosowania, każdy z w pełni zautomatyzowaną analizą sekwencji obrazów. Umożliwiają one śledzenie trajektorii ruchu, deformacji obiektów, nakładanie obrazów i analizę obszarów kontaktu stykających się obiektów, proces napełniania poduszek powietrznych, obliczanie pola prędkości…

TrackImage oblicza wszystkie parametry dynamiczne badanego systemu: położenia, prędkości, przyspieszenia, odległości, kąty, powierzchnie, kontury, częstotliwości…

Dzięki zastosowaniu najnowszych algorytmów, TrackImage jest dziś  najpotężniejszym narzędziem  do analizy obrazu, które jest używane w wielu różnych dziedzinach takich jak aeronautyka, motoryzacja, obronność, energetyka, ergonomia, biologia, geologia, kosmos, sport…

 

Cechy TrakImage:

Dokładność

Kalibracja obrazu, korekcja zniekształceń przestrzennych, rozdzielczość subpikselowa…

Solidność

Precyzyjne i dokładne śledzenie ruchu poprzez wykorzystanie zoptymalizowanych algorytmów, obliczenie współczynnika ufności dla każdej przeanalizowanej sekwencji ruchów…

Uniwersalność

Śledzone punkty nie muszą być omarkerowane, parametryzacja algorytmów, postptrocessing…

Łatwość użycia

Dokumentacja oprogramowanie dostępna online, przyjazny interfejs…

Raportowanie

Interaktywne edytowanie raportów, eksport plików AVI, przestrzenna i czasowa synchronizacja testów…

Serwis

Instalacja oprogramowania i szkolenie u klienta, wsparcie poprzez hot-line, analiza konkretnych sekwencji obrazów…

Kompatybilność

Wczytuje obrazy we wszystkich dostępnych formatach, wczytuje sekwencje AVI, eksportuje rezultaty do innych programów, obsługuję funkcję kopiuj/wklej…

 

Główne moduły TrackImage:

Śledzenie 2D

 • Automatyczne śledzenie ruchu
 • Obliczanie położenia, prędkości i przyśpieszenia
 • Analiza częstotliwości
 • Synchronizacja wielu testów i animacji

Śledzenie 3D

 • Kalibracja przestrzeni 3D
 • Automatyczne kreślenie trajektorii ruchu w 3D
 • Postprocessing i analizy

Śledzenie deformacji

 • Automatyczne śledzenie deformacji
 • Śledzenie krzywizny, obliczanie prędkości i przyśpieszenia
 • Śledzenie konturów otwartych i zamkniętych

Obiekty wirtualne

 • Dynamiczne nakładanie się obiektów rzeczywistych i wirtualnych
 • Wirtualne cele, kontury, maski, loga firm, teksty
 • Przestrzenna i czasowa synchronizacja sekwencji
 • Analiza obszaru kontaktu pomiędzy obiektami

Poduszki powietrzne

 • Automatyczne śledzenie procesu napełniania się poduszki powietrznej
 • Porównywanie i walidacja testów
 • Automatyczne obliczanie powierzchni, śledzenie konturów, długości i szerokości
Logo TI

podobne produkty