First Light Imaging First Light Imaging C-RED ONE

Najszybsza i zapewniająca najmniejsze zakłócenia kamera MCT do obrazowania SWIR

Odkrycie fotodiod e-APD wykorzystujących materiały półprzewodnikowe z tellurku rtęciowo-kadmowego (MCT) umożliwiło znaczący przełom w obrazowaniu SWIR.

C-RED One wykorzystuje unikalną macierz HgCdTe e-APD o rozdzielczości 320 x 256 pikseli i rozstawie pikseli 24 μm. Sensor pozwala na subelektronowy odczyt szumów, wykorzystując wolne od szumów wielokrotne wzmocnienie  e-APD i nieniszczącą sposób odczytu.

C-RED One jest również zdolny do odczytu z wielu obszarów jednocześnie (ROI), umożliwiając większą szybkość obrazu (10 KHz) przy jednoczesnym zachowaniu niespotykanego niskiego subelektronowego odczytu szumów

Czujnik jest schładzany do temperatury kriogenicznej (90 K) za pomocą zintegrowanej rurki pulsacyjnej o wysokiej niezawodności.

C-RED One otwiera nową erę pod względem czułości i szybkości w domenie kamer naukowych SWIR.

 

Zastosowanie:

 • MONITOROWANIE I ŚLEDZENIE DALEKIEGO ZASIĘGU
 • SPEKTROSKOPIA
 • OBRAZOWANIE OCT
 • OBRAZOWANIE HIPERSPECTRALNE
 • MIKROSKOPIA FLUORESCENCYJNA
 • OBRAZOWANIE KOMÓRKOWE
 • INTERFEROMETRIA PLAMKOWA
 • ŚLEDZENIE OBIEKTÓW W PRZESTRZNI KOSMICZNEJ
 • BEZPIECZNA KOMUNIKACJA LASEROWA
 • ŚLEDZENIE FRINGÓW
 • BADANIA EGZO-PLANET
 • OBSERWACJE ASTRONOMICZNE
 • CZUJNIK FALOWY I OPTYKA ADAPTACYJNA
Szybka kamera C-RED ONE

podobne produkty