Qualisys Qualisys Kamera Proreflex

Kamery ProReflex zostały zaprojektowane z zastosowaniem nowoczesnej technologii bezkontaktowej, do precyzyjnych pomiarów ruchu. Są najważniejszym elementem w systemie przechwytywania obrazów Qualisys. Każda emituje światło podczerwone, które odbija się od markerów o małej masie i wraca do kamery. Następnie kamera oblicza z dużą dokładnością położenie markerów korzystając z danych z odbitego światła. Wykorzystując zestaw składający się z kilku kamer Proreflex oraz przyjazne oprogramowanie można łatwo obliczyć położenie markerów na płaszczyźnie 2D i przestrzeni 3D. Kamera ProReflex występuje w 4 wersjach, w zależności od maksymalnej wymaganej przez użytkownika częstotliwości badań. Dostępne są modele MCU120 (maksymalna częstotliwość próbkowania 120Hz), MCU240 (240 Hz), MCU500 (500 Hz) oraz MCU1000 która działa przy 1000 Hz.


podobne produkty