Zastosowania

  • Drukuj

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

 

Image Systems zajmuje się zaawansowaną analizą ruchu w przemyśle zbrojeniowym od końca lat 80.

 

 

Tracking Mount (3D)

 

 

TrackEye jest oprogramowaniem do analizy 3D w zastosowaniach wymagających wykorzystywania Tracking Mount. Program posiada narzędzia do kalibracji i korekcji Tracking Mount , analizy ruchu 3D, korekcji refrakcji oraz przekształceń systemu współrzędnych.

 

 

Wyrzutnie rakiet (6 stopni swobody)

 

 

Badania nad wyrzutniami rakiet są jednym z bardziej wymagających zastosowań. Należy uzyskać dane 6D (współrzędne x, y, z, pochylenie, przechylenie, odchylenie) wyrzutni z jednej lub kilku kamer z dużą dokładnością. TrackEye posiada narzędzia do analizy ruchu w 6 stopniach swobody (6DOF), kalibracji obiektywu, przekształceń systemu współrzędnych.

 

 

Sterowanie kamerami

 

 

Komunikacja z Systemami Planowania Testów: duże laboratoria badawcze wykorzystują systemy do planowania testów. Wersja Enterprise Edition oprogramowania TEMA Camera Control może komunikować się z systemami planowania testów i automatycznie wykonywać ustawienia kilku kamer na podstawie wartości zdefiniowanych wcześniej.

 

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

 

Oprogramowanie TEMA i TrackEye są wykorzystywane w testach zderzeniowych takich firm jak: Daimler Chrysler, Honda, VW i Peugeot:

 

 

Testy zderzeniowe 3D

 

 

TEMA 3D umożliwia pomiary zniekształceń, prędkości i przyspieszenia.

 

 

Badanie objętości poduszki powietrznej

 

 

 

Opcja TEMA Airbag umożliwia pomiary objętości i obwodu poduszki powietrznej.

 

 

Ruch głowy w 6D

 

 

Pozycję głowy manekina wykorzystywanego w testach zderzeniowych można określać w 6 wymiarach (x, y, z, pochylenie, przechylenie, odchylenie)dzięki opcji TEMA 6D.

 

INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

 

 

Testy upadku

 

 

Wielu klientów wykorzystuje oprogramowanie TEMA Motion do pomiarów prędkości i przyspieszenia spadających przedmiotów (ciał).

 

 

Analiza w golfie

 

 

 

TEMA Motion może również służyć do pomiarów prędkości I deformacji piłeczki golfowej.

 

 

Przepływ cieczy

 

 

Przepływ ciał płynnych można mierzyć narzędziem do śledzenia konturów w oprogramowaniu TEMA Motion.